• banner-1
    banner-1
  • banner-3
    banner-3
  • banner-4
    banner-4

STUDNAŘSTVÍ BČ s.r.o.

Jsme tu pro Vás již od roku 1990.

S kvalitním technickým vybavením a personálním zajištěním, jsme schopni
zkušenostmi a nasazením garantovat svým zákazníkům odpovědnost
za dodržení termínu výstavby a výslednou kvalitu prováděných prací,
včetně dlouhodobých garancí.

Mezi stěžejní předměty činnosti společnosti patří kopání a vrtání studní,
vyhledávání vody, speciální zemní a stavební práce, výkony v náročných
prostředích a v neposlední řadě inženýrská a projektová činnost.

STUDNAŘSTVÍ BČ s.r.o. je silná společnost s kvalitním vybavením
a profesionální technikou. Svým zákazníkům nabízí kompletní inženýrské a projektové
zpracování zakázky včetně potřebných povolení, způsobu jejího financování,
podložené smluvními podmínkami, garance dodržování jednotlivých termínů
výstavby a kvalitu prováděných prací, řádné předání díla a dlouhodobou záruku.
Toto může potvrdit celá řada spokojených zákazníků a partnerů.

Přehled o rozsahu činnosti společnosti je uveden následovně

– kopání a vrtání studní a jejich sanace, vyhledávání vody
– zemní a výkopové práce
– výstavba, rekonstrukce a přeložky kanalizačních a vodovodních řádů
– výstavba, rekonstrukce a sanace vodních ploch a toků
– realizace tunelů, štol, šachet, vrtů, podzemních nádrží a jímek
– výstavba pozemních staveb
– inženýrská a projektová činnost
– doprava a odvoz materiálu, terénní úpravy